» Hovedsiden

  » Artikler

  » Filer

  » Linker

Zyklon B

Av Wolfgang Fröhlich
Originalartikkel: http://www.patriot.dk/zyklon.html
[oversettelse fra Dansk]

[Wolfgang Fröhlich er ingeniør, og vitnet til fordel for sveitseren Jürgen Graf i en rettssak. Jürgen Graf er i sitt hjemland anklaget for kjetterske anskuelser av den etablerte historieskriving vedrørende jødenes skjebne i de tyske konsentrasjonsleirene under den andre verdenskrig. Nedenstående artikkel er en vitenskapelig forklaring på hvorfor insektbekjempelsesmidlet Zyklon B ikke egner seg til massehenrettelser av mennesker]

Insektbekjempelsesmidlet Zyklon B er blåsyre (hydrogencyanid), som i flytende form er oppsugd i en kjemisk inaktiv kornet substans. Det fordamper, d.v.s. blir til gass, ved kontakt med atmosfærisk luft. Kokepunktet for blåsyre er 25,7 grader. Jo høyere temperaturen er, desto hurtigere skjer fordampingen. Avlusningskamrene, som Zyklon B ble anvendt i av Nazityskland i konsentrasjonsleirene og andre steder, ble oppvarmet til 30 grader eller mer slik at blåsyregassen ble utløst hurtig fra det kjemiske inaktive materialet. I de halvt underjordiske likkjellerene under Auschwitz-Birkenaukrematoriene, hvor vitnene hevder at massegassinger fant sted, var temperaturen imidlertid mye lavere. Selv hvis man tar høyde for en viss temperaturstigning som følge av kroppsvarme fra påståtte tilstedeværende fanger, kunne temperaturen umulig ha vært mer enn 15 grader selv om sommeren. Som følge av dette ville det ha tatt mange timer for blåsyren å fordampe.

Ifølge vitneutsagnene døde ofrene meget hurtig. Vitnene nevner tidsrammer fra "øyeblikkelig" til "15 minutter". For å være i stand til å slå fangene i gasskamrene i hjel på så kort tid, måtte tyskerne ha vært nødt til å anvende latterlig store mengder Zyklon B - Jeg anslår fra 40 til 50 kilo for hver gassing. Dette ville ha gjort alt arbeidet i gasskammerene umulig. Den gruppen fanger som vitnene hevder fikk tildelt oppgaven å fjerne likene fra gasskamrene, ville straks omkommet i det øyeblikket de trådte inn i kammeret, selv om de bar gassmasker [blåsyre er i stand til å trenge inn gjennom huden]. Enorme mengder blåsyre ville ha strømmet ut i det fri og forgiftet hele leiren.Tilbake til hovedsiden